مشخصات گاوصندوق

 • مدل 250 KK Sleep
 • وزن 150 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 45 cm - عرض 60 cm - عمق 45 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 35 cm - عرض 51 cm - عمق 29 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 150 KK
 • وزن 100 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 50 cm - عرض 40 cm - عمق 35 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 40 cm - عرض 31 cm - عمق 20 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل ندارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 250 KR
 • وزن 135 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 60 cm - عرض 43 cm - عمق 40 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 50 cm - عرض 35 cm - عمق 24 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 350 KR
 • وزن 210 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 70 cm - عرض 50 cm - عمق 50 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 60 cm - عرض 41 cm - عمق 32 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید
صفحه 1 از 6