مشخصات گاوصندوق

 • مدل بودپانزر نسوز
 • وزن 400 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 180 cm - عرض 120 cm - عمق 60 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 170 cm - عرض 116 cm - عمق 46 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل طبق سفارش مشتری
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 350 RS
 • وزن 320 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 70 cm - عرض 50 cm - عمق 50 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 56 cm - عرض 36 cm - عمق 28 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 550 RS
 • وزن 450 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 80 cm - عرض 60 cm - عمق 60 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 66 cm - عرض 46 cm - عمق 38 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 650 RS
 • وزن 590 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 100 cm - عرض 65 cm - عمق 65 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 86 cm - عرض 51 cm - عمق 43 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید
صفحه 1 از 6