مشخصات گاوصندوق

 • مدل 600 KK
 • وزن 400 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 100 cm - عرض 60 cm - عمق 60 cm
 • ابعاد داخلی طبقه بالا ارتفاع 90 cm - عرض 51 cm - عمق 42 cm
 • ابعاد داخلی طبقه پایین ...
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 750 KR
 • وزن 550 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 120 cm - عرض 65 cm - عمق 65 cm
 • ابعاد داخلی طبقه بالا ارتفاع 110 cm - عرض 56 cm - عمق 47 cm
 • ابعاد داخلی طبقه پایین ...
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 300 KK
 • وزن 195 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 100 cm - عرض 43 cm - عمق 40 cm
 • ابعاد داخلی طبقه بالا ارتفاع 90 cm - عرض 35 cm - عمق 24 cm
 • ابعاد داخلی طبقه پایین ...
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 250 DKK
 • وزن 215 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 100 cm - عرض 43 cm - عمق 40 cm
 • ابعاد داخلی طبقه بالا ارتفاع 50 cm - عرض 35 cm - عمق 24 cm
 • ابعاد داخلی طبقه پایین ارتفاع 35 cm - عرض 35 cm - عمق 24 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل ضد سرقت دارد
 • قیمت تماس بگیرید
صفحه 1 از 8