مشخصات گاوصندوق

 • مدل درب خزانه ضد انفجار و ضد برش
 • وزن 3500 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 230 cm - عرض 130 cm - عمق 50 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 190 cm - عرض 90 cm - عمق 50 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 100 RS
 • وزن 380 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 85 cm - عرض 85 cm - عمق 35 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 56 cm - عرض 56 cm - عمق 35 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 150 BS
 • وزن 420 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 80 cm - عرض 120 cm - عمق 20 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 60 cm - عرض 100 cm - عمق 20 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید

مشخصات گاوصندوق

 • مدل 200 RS
 • وزن 700 kg
 • ابعاد خارجی ارتفاع 205 cm - عرض 105 cm - عمق 18 cm
 • ابعاد داخلی ارتفاع 179 cm - عرض 79 cm - عمق 18 cm
 • ضد سرقت و ضد دریل دارد
 • قیمت تماس بگیرید
صفحه 1 از 4